Chapter Awards

2018

Student diploma theses contest – award 2018

SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

z oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, antén a šíření, mikroelektroniky a elektromagnetické kompatibility

Pravidla soutěže

Diplomová nebo bakalářská práce musí být úspěšně obhájena v akademickém roce 2017/2018 na libovolné české nebo slovenské univerzitě.

  1. Práce (její textová část) musí být přihlášena nejpozději do 14. září 2018 (http://mtt.ieee.cz/cs/studentska-soutez). Práce musí být přihlášena ve formátu PDF a musí obsahovat kompletní zadání. Práci může do soutěže přihlásit pouze student, jako její autor.
  2. Přihlášené diplomové práce budou poté zveřejněny na internetových stránkách společnosti MTT/AP/ED/EMC, československé sekce IEEE. Členové společnosti MTT/AP/ED/EMC si zde mohou práci přečíst a následně zaslat předsedovi společnosti své preferenční body (3 body pro nejlepší práci, 2 body pro druhou nejlepší práci, 1 bod pro třetí nejlepší práci), a to nejpozději do pátku 14. října 2018. Hodnocena by měla být původnost řešení, kvalita inženýrského zpracování a formální úprava práce.
  3. Organizátor soutěže zveřejňuje přihlášená školní díla na internetových stránkách Společnosti MTT/AP/ED/EMC za účelem zpřístupnění hodnotitelům, výlučně k provedení jejich hodnocení přidělením odpovídajícího počtu bodů. Nakládáním se školním dílem tímto způsobem nejsou dotčena majetková ani osobnostní autorská práva původců zveřejněných studentských prací. Společnost MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob do autorských práv vážících se ke zveřejněným školním dílům.
  4. Autoři prací, které získají nejvíce preferenčních bodů, získají jako odměnu odbornou knihu nebo komponentu týkající se výzkumného zaměření (páječka, měřicí přístroj…) v ceně do 5 000 Kč dle vlastního výběru.
  5. Do 21. října 2018 budou všem účastníkům oznámeny výsledky soutěže e‑mailem a posléze vystaveny na internetových stránkách společnosti. Autorům vítězných prací budou následně předány vybrané ceny a diplomy na valné hromadě IEEE (kdy a kde bude upřesněno).

V případě nejasností pište, prosím, na korinet@fel.cvut.cz.

 

PAST

 

Best Paper/Poster Awards – POSTER 2018

– Diploma for the best C+El paper presented at POSTER 2018

 

2017

Student diploma theses contest – award 2017

There were the awards presented to the winners – authors of best bachelor and diploma theses in the fields covered by AP/ED/MTT/EMC chapter.

Winners:

Ľubomír Klinko (STU v Bratislave) – Antikolízny radar

Pavel Hanuš (CTU in Prague) – Návrh modulu SQM4